You are currently browsing the Videotorium site of the organization Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár országos szakkönyvtár, Európa egyik legrégebbi és legnagyobb statisztikai gyűjteménye. A több mint 960 ezer dokumentumot őrző könyvtár a magyar statisztikai és demográfiai szakirodalmat teljes körűen, a külföldit (száz ország és a nagyobb nemzetközi szervezetek kiadványait) válogatva gyűjti. Gyűjtőkörébe tartoznak továbbá a fontosabb kézikönyvek és lexikonok, a közgazdasági, szociológiai és jogi tárgyú, a gazdasági és statisztikai vonatkozású, valamint – kötelespéldány-jogosultsága révén – a szépirodalmi munkák. Jelentős gyűjteményt őriz magyar és külföldi napi- és hetilapokból, folyóiratokból és időszaki kiadványokból, nagy magyar statisztikusok és a hivatal elnökeinek kézirataiból, térképekből, miniatűr és 1867 előtt kiadott, muzeális értékű művekből. A könyvtárban folyó, illetve az intézmény profiljához kapcsolódó kutatások eredményei több sorozatban látnak napvilágot. A könyvtár 2015 óta saját szerkesztésű elektronikus referáló lapot is kiad Nemzetközi Statisztikai Figyelő címmel.

Videotorium on Facebook